El CSIC patenta un nou mètode ràpid per a detectar la toxina patulina en pomes i els seus derivats

  • Científics de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) desenvolupen el primer mètode inmunoanalítico per a detectar patulina, una toxina present en pomes i derivats com a sucs, compotes i preparats alimentaris per a la població infantil

  • Dues empreses internacionals del sector explotaran la patent, comercialitzant a tot el món la tecnologia desenvolupada pel IATA – CSIC

 

Investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb la Universitat de València, han desenvolupat un nou mètode analític que permet la detecció ràpida i ultrasensible de patulina en aliments. Aquesta toxina es produeix per diverses espècies de fongs quan contaminen pomes, podent trobar-se en productes derivats, entre ells aliments destinats a la població infantil. És la primera vegada que s'aconsegueix detectar aquesta toxina amb mètodes inmunoanalíticos basats en anticossos, més específics i econòmics que altres tècniques usades en la indústria.

La patulina és un metabòlit secundari produït per fongs de diversos gèneres, sent Penicillium expansum, un fong que causa múltiples pèrdues en fruites, el seu major productor. La presència d'aquesta micotoxina és habitual en pomes i els seus productes derivats. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els símptomes aguts que produeix aquesta toxina en animals inclouen mal al fetge, melsa i renyó, a més de toxicitat per al sistema immunitari. En l'ésser humà s'han descrit nàusees, trastorns gastrointestinals i vòmits. Se la considera genotóxica (capaç de produir mal en el material genètic), però encara no s'ha demostrat el seu potencial cancerigen.

En conseqüència, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha establit uns nivells màxims molt exigents de patulina en les pomes (25 micrograms per quilo, μg/kg), sucs i altres derivats (50 μg/kg), i, sobretot, en aliments destinats a bebés i xiquets de poca edat (10 μg/kg). La presència de patulina en aliments, a més de ser preocupant des d'un punt de vista toxicològic, es considera un indicador d'una deficient qualitat de la matèria primera.

Els mètodes tradicionals per a detectar aquests compostos es basen en la separació (cromatografia), i requereixen grans i complexos dispositius. Per contra, els mètodes inmunoanalíticos es basen en la detecció mitjançant anticossos, per la qual cosa són més senzills. Fins ara no havia sigut possible generar anticossos enfront de la patulina per la seua xicoteta grandària i elevada reactivitat. Així, el treball realitzat pel grup d'Inmunotecnología Analítica d'Aliments (FAIg) del IATA-CSIC i la Universitat de València suposa el primer immunoassaig desenvolupat per a aquesta micotoxina capaç de determinar la seua presència en aliments de manera ràpida i econòmica.

 

Tècnica ràpida, senzilla i econòmica

“La generació d'anticossos monoclonals d'elevada afinitat per a patulina s'havia convertit en un objectiu molt perseguit durant les últimes dècades”, comenta Josep Vicent Mercader Badia, investigador del grup responsable de l'estudi en el IATA. “Per primera vegada hem aconseguit desenvolupar una tecnologia que permet el cridado ràpid i la quantificació de patulina en extractes de poma i els seus derivats. Aquests desenvolupaments innovadors redundaran sens dubte en la disminució dels nivells d'aquesta micotoxina en aliments”, resumeix.

Els mètodes inmunoanalíticos són tècniques ràpides, senzilles i econòmiques molt implantades en la determinació de micotoxines en la indústria agroalimentària. Es tracta de mètodes analítics molt sensibles i específics que, per la seua gran versatilitat, poden adaptar-se a equips portàtils i procediments per a l'anàlisi in situ (fins i tot permeten la lectura de resultats amb un telèfon mòbil).

 

Comercialització a nivell mundial

Les empreses Abraxis-Eurofins (els EUA) i R-Biopharm Rhône (Escòcia), líders mundials en el sector de l'inmunodiagnóstico en aliments, explotaran aquesta patent, la qual cosa els permetrà ser els únics proveïdors de mètodes ràpids per a l'anàlisi de patulina en aliments. L'objectiu és comercialitzar a tot el món la tecnologia desenvolupada en el IATA utilitzant diferents mètodes inmunoquímicos d'anàlisis.

El grup d'Inmunotecnología Analítica d'Aliments del IATA-CSIC compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament de mètodes analítics ràpids basats en anticossos per a la detecció de residus agroquímics (plaguicides, reguladors del creixement, additius i antibiòtics), tot tipus de toxines i contaminants orgànics en aliments i mostres mediambientals.

 

Referències:

Abad-Fuentes A, Mercader JV, Duncan H, Abad-Somovilla A, Agulló C. Bioconjugados y anticuerpos para la inmunodetección asistida por derivatización de la micotoxina patulina. Patente P202030133 (2020).