Investigación

¿en qué investigamos?

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que fue creado en 1966.

Su objetivo científico-técnico es llevar a cabo investigación de excelencia sobre la producción de alimentos de calidad de forma sostenible, su seguridad, impacto sobre la salud y aceptación por el consumidor. Las investigaciones del IATA se pueden agrupar en las siguientes líneas de investigación:

INNOVACIÓ EN ALIMENTS I PROCESSOS

Estudiar mitjançant un enfocament multidisciplinari els mecanismes responsables de la funció dels diferents components alimentaris. Investigar els processos que afegeixen valor i sostenibilitat i que determinen o modulen el comportament fisicoquímic, bioquímic, nutritiu i sensorial de matrius alimentàries complexes. Amb especial èmfasi en productes d’origen vegetal (derivats de cereals i altres grans) i animal (carn i productes derivats).

SEGURETAT I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

La Seguretat Alimentària és un requisit imprescindible en un sistema d’aprovisionament d’aliments saludables i requereix d’un abordatge per diferents vies.

D’una banda, la conservació d’aliments com una disciplina fonamental del procés productiu, que permet garantir la seguretat i qualitat alimentària amb l’objectiu de proporcionar un aportament continu d’aliments des de la granja fins el consumidor.

D’altra banda, és necessari portar endavant estudis que permeten detectar i quantificar de manera ràpida, sensible i precisa tant microorganismes com residus i contaminants químics amb la finalitat de disminuir o eliminar el risc d’exposició a estos agents.

DIETA, MICROBIOTA I SALUT

Determinats aliments confereixen beneficis a l’organisme més enllà del seu aportament nutricional, ajuden a millorar el benestar general o redueixen el risc de malalties. D’altra banda, el tracte digestiu està colonitzat per multitud de microorganismes (microbiota) que han coevolucionat amb l’ésser humà durant milions d’anys i han establert un equilibri que és essencial pel manteniment de la salut. Esta línia d’investigació està protagonitzant una vertadera revolució gràcies a les modernes tècniques moleculars i està permetent un rapidíssim avançament en el coneixement de diferents aspectes que relacionen la salut amb components de la dieta i la microbiota intestinal. Açò permet desenvolupar innovacions i solucions dietètiques que condueixen a la prevenció de malalties i trastorns crònics.

BIOTECNOLOGIA D’ALIMENTS

La línia de Biotecnologia d’Aliments engloba investigació orientada a comprendre les bases fisiològiques i moleculars de l’acció d’organismes i molècules en la producció d’aliments. Este coneixement s’utilitza com a base del desenvolupament de nous processos que milloren la qualitat, seguretat i vida mitjana dels aliments, i abasten des de la selecció d’organismes i molècules amb propietats millorades per a la seua utilització en la producció d’aliments fins el desenvolupament de nous aliments amb propietats funcionals millorades. Esta línia agrupa investigadors experts en l’estudi de microorganismes i molècules d’interés en la producció d’aliments, així com en l’estudi dels processos de maduració i conservació de fruits.