El IATA participa en el projecte “the V-PLACE – enabling consumer choice in vegan or vegetarian food products” aprovat per l'EIT Food

El IATA participa en el proyecto “The V-PLACE – Enabling consumer choice in Vegan or Vegetarian Food Products” aprobado por la EIT Food

La demanda de productes alimentaris d'origen vegetal s'ha expandit considerablement durant els últims anys a Europa. Els consumidors que desitgen reemplaçar productes d'origen animal parcial o completament, demanden informació correcta, actualitzada i contrastable de les alternatives d'origen vegetal. El projecte V-PLACE té l'objectiu de comunicar als consumidors interessats a mantindre un estil de vida i alimentació més sostenibles, tot tipus d'informació en relació al valor nutricional d'aliments i ingredients i a les diferents opcions en l'elecció dels mateixos a través d'un portal web.

En V- PLACE, participen set entitats europees, que inclouen centres d'investigació, universitats i entitats privades. La participació d'Espanya està liderada pel CSIC, i compta amb investigadors pertanyents a l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Aliments i Nutrició (ICTAN) i a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA).

L'objectiu del grup del IATA, liderat per Amparo Tárrega i Laura Laguna, és analitzar les necessitats, barreres i preferències dels consumidors espanyols respecte al consum d'alternatives vegetals a productes tradicionalment d'origen animal (lactis o carnis). L'estudi s'enfoca tant en consumidors que ja té una dieta basada en aliments d'origen vegetal (vegans i vegetarians) com aquells que estan disposats a reduir el consum de productes d'origen animal i substituir-los per productes d'origen vegetal (consumidors flexitarianos).

La idea final és construir un portal web en el qual els consumidors podran, d'acord amb el tipus de dieta individual (omnívora, flexible, vegetariana o vegana) rebre informació personalitzada que de manera fàcil i comprensible li permeta realitzar una elecció de dieta saludable.

A més, es desenvoluparà una aplicació atractiva i informativa amb jocs i concursos que complementarà el V-PLACE. Els resultats i les dades s'alimentaran contínuament, convertint-ho així en un centre de coneixement viu també després que el projecte haja acabat integrat en FoodUnfolded.

EIT FoodUnfolded

Food Unfolded és una plataforma multimèdia amb les últimes innovacions del sector de l'alimentació i l'agricultura, impulsada per EIT Food, una de les branques de l'EIT (European Institute of Innovation and Technology).