El IATA oferta 9 contractes de treball per a joves menors de 30 anys, dins del Programa INVESTIGUE de la GVA

El IATA ofereix nou llocs de treball per a joves desocupats que no hagen complit els 30 anys i que es troben inscrites com a demandants d'ocupació en el servei públic d'ocupació, d'acord amb el “Programa INVESTIGUE” en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

La informació es pot ampliar en la web del Programa Investigue https://innova.gva.es/es/web/ciencia/e-programa-investigo.

Els perfils demandats pel IATA-CSIC són:

 PERFIL 1 (1 plaça): Grau o equivalent en Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques amb, almenys, un nivell d'anglés B1, per a incorporar-se en el Grup de Biologia de sistemes en llevats d'interés biotecnològic #SBYBI.
Funcions i tasques a desenvolupar: - Maneig de diferents tècniques d'enginyeria metabòlica i biologia sintètica per a la construcció de ceps de Saccharomyces cerevisiae productores de compostos bioactius - Ús de la tècnica CRISPR-Cas9 per a la modificació de gens i canvis en l'activitat transcripcional en S. cerevisiae - Optimització dels processos d'escalat per a la producció de molècules bioactives: ús de fermentadors de diferents volums - Participació en la redacció i discussió de resultats

 PERFIL 2 (1 plaça): Enginyeria química, Grau en Química, Bioquímica, Farmàcia o equivalent amb, almenys, un nivell d'anglés B1.
Funcions i tasques a desenvolupar: - Posada a punt i determinació de perfil lipídic, aminoacídic, proteíc i de minerals, activitats enzimàtiques, antinutrients i bioactius en aliments. - Maneig de programes de HPLC/HPIC o CG o altres moderns, programes d'estadística, Excel, Power Point

 PERFIL 3 (1 plaça): Enginyeria Agroalimentària, Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments o equivalent amb, almenys, un nivell d'anglés B1.
Funcions i tasques a desenvolupar: - Aïllament d'ingredients de grans ancestrals a escala laboratori, pilot i semipilot. Optimització i caracterització. Elaboració d'aliments - Maneig de programes d'ofimàtica

 PERFIL 4 (1 plaça): Grau en Periodisme, Comunicació audiovisual, Ciències de la Cultura i Difusió Cultural, en Informació i documentació, en Publicitat i RRPP o equivalent amb, almenys, un nivell d'anglés B1.
Funcions i tasques a desenvolupar: - Elaboració de notícies, notes de premsa, entrevistes, reportatges per a mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) - Preparació de continguts per a la pàgina-web del IATA i per als comptes de xarxes socials (linkedin, Facebook, Instagram, twitter). - Participació en campanyes d'informació, tallers i visites guiades. Realització de vídeos, cartells, i altres materials. -Assistència en la preparació de jornades tècniques, de seminaris científics, esdeveniments de transferència de tecnologia.

 PERFIL 5 (3 places): Cicle Formatiu de Grau Superior, o titulació equivalent, en Processos de Qualitat en Indústria Alimentària, Laboratori Clínic i Biomèdic, Dietètica, Química Analítica, Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat.
Funcions i tasques a desenvolupar:
-Plaza 1: Personal tècnic per a la millora de les accions d'investigació dutes a terme per grups pertanyents al Departament de Ciència d'Aliments del IATA-CSIC.
-Plaza 2: Personal tècnic per a la millora de les accions d'investigació dutes a terme per grups pertanyents al Departament de Biotecnologia del IATA-CSIC.
-Plaza 3: Personal tècnic per a la millora de les accions d'investigació dutes a terme per grups pertanyents al Departament de Conservació i Seguretat del IATA-CSIC

 PERFIL 6 (2 places): Grau en Biotecnologia, Biologia, Ciència i Tecnologia d'Aliments Química o equivalent amb, almenys, un nivell d'anglés B1.
Funcions i tasques a desenvolupar:
-Plaza 1: Desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació realitzades pel Servei Científic Tècnic de la Planta Pilot de Biotecnologia del IATA-CSIC
-Plaza 2: Realització d'activitats d'investigació i innovació en el Departament de Biotecnologia d'Aliments del IATA-CSIC. Potenciació de la investigació bàsica desenvolupada pels grups d'investigació.