Investigació


Què investiguem?

L’ Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA) és un centre d’investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que va ser creat l’any 1966.

El seu objectiu cientificotècnic és portar endavant investigació d’excel·lència sobre la producció d’aliments de qualitat de forma sostenible, la seua seguretat, impacte sobre la salut i acceptació per part del consumidor. Les investigacions del IATA es poden agrupar en les següents línies d’investigació:

INNOVACIÓ EN ALIMENTS I PROCESSOS

Estudiar mitjançant un enfocament multidisciplinari els mecanismes responsables de la funció dels diferents components alimentaris. Investigar els processos que afegeixen valor i sostenibilitat i que determinen o modulen el comportament fisicoquímic, bioquímic, nutritiu i sensorial de matrius alimentàries complexes. Amb especial èmfasi en productes d’origen vegetal (derivats de cereals i altres grans) i animal (carn i productes derivats).

SEGURETAT I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

La Seguretat Alimentària és un requisit imprescindible en un sistema d’aprovisionament d’aliments saludables i requereix d’un abordatge per diferents vies.

D’una banda, la conservació d’aliments com una disciplina fonamental del procés productiu, que permet garantir la seguretat i qualitat alimentària amb l’objectiu de proporcionar un aportament continu d’aliments des de la granja fins el consumidor.

D’altra banda, és necessari portar endavant estudis que permeten detectar i quantificar de manera ràpida, sensible i precisa tant microorganismes com residus i contaminants químics amb la finalitat de disminuir o eliminar el risc d’exposició a estos agents.

DIETA, MICROBIOTA I SALUT

Determinats aliments confereixen beneficis a l’organisme més enllà del seu aportament nutricional, ajuden a millorar el benestar general o redueixen el risc de malalties. D’altra banda, el tracte digestiu està colonitzat per multitud de microorganismes (microbiota) que han coevolucionat amb l’ésser humà durant milions d’anys i han establert un equilibri que és essencial pel manteniment de la salut. Esta línia d’investigació està protagonitzant una vertadera revolució gràcies a les modernes tècniques moleculars i està permetent un rapidíssim avançament en el coneixement de diferents aspectes que relacionen la salut amb components de la dieta i la microbiota intestinal. Açò permet desenvolupar innovacions i solucions dietètiques que condueixen a la prevenció de malalties i trastorns crònics.

BIOTECNOLOGIA D’ALIMENTS

La línia de Biotecnologia d’Aliments engloba investigació orientada a comprendre les bases fisiològiques i moleculars de l’acció d’organismes i molècules en la producció d’aliments. Este coneixement s’utilitza com a base del desenvolupament de nous processos que milloren la qualitat, seguretat i vida mitjana dels aliments, i abasten des de la selecció d’organismes i molècules amb propietats millorades per a la seua utilització en la producció d’aliments fins el desenvolupament de nous aliments amb propietats funcionals millorades. Esta línia agrupa investigadors experts en l’estudi de microorganismes i molècules d’interés en la producció d’aliments, així com en l’estudi dels processos de maduració i conservació de fruits.