Publicat un estudi del IATA sobre l'efecte del consum d'orxata natural sobre la microbiota intestinal

L'estudi realitzat per l'equip d'investigació compost per Gaspar Pérez, M. Carmen Collado, Marta Selma i Izaskun García va analitzar la microbiota intestinal de 35 persones voluntàries abans i després del consum d'orxata natural no pasteuritzada i sense sucre afegit. Els resultats, publicats en la revista Nutrients, suggereixen que el consum d'aquest producte tradicional elaborat a partir de la xufa pot millorar la salut digestiva i l'estat general de salut.

Després dels resultats obtinguts, l'equip d'investigació remarca la necessitat de continuar els estudis per a establir aquests efectes beneficiosos amb més precisió, a més d'ampliar-los a una altra mena d'orxates.

Referencia: Selma-Royo, M.; García-Mantrana, I.; Collado, M.C.; Perez-Martínez, G. Intake of Natural, Unprocessed Tiger Nuts (Cyperus esculentus L.) Drink Significantly Favors Intestinal Beneficial Bacteria in a Short Period of Time. Nutrients 2022, 14, 1709. https://doi.org/10.3390/nu14091709

Més informació: ací