Investigadors del CSIC desenvolupen un mètode per a alertar del coronavirus a partir de l'anàlisi d'aigües residuals

Tratamiento terciario de desinfección de aguas residuales. / Foto: Ana Allende CEBAS-CSIC
  • L'anàlisi molecular de les aigües permet detectar la presència de material genètic del SARS-CoV-2 com a futur sistema de vigilància epidemiològica

  • L'estudi ha demostrat en depuradores de València i Múrcia que els tractaments de desinfecció de les aigües són eficaces en l'eliminació de la presència del virus

Investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València han desenvolupat un sistema d'anàlisi molecular que pot alertar de la circulació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia Covid-19) en una comunitat a partir de l'estudi de les seues aigües residuals. El sistema d'anàlisi, que podria ser útil com a mètode de vigilància epidemiològica, s'ha provat en sis depuradores de la Regió de Múrcia i en tres depuradores de l'àrea metropolitana de València. Les anàlisis han demostrat que els tractaments de desinfecció en les depuradores són eficaces en l'eliminació de la presència del virus.

El nou sistema d'anàlisi ha sigut desenvolupat per investigadors de dos centres del CSIC i un centre mixt de la Universitat de València i el CSIC. A València, les anàlisis els han realitzats investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC), liderats per Gloria Sánchez i Walter Randazzo, i de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt del CSIC i la Universitat de València, liderats per Pilar Domingo-Calap i Rafael Sanjuán. Les anàlisis a la Regió de Múrcia els ha efectuats l'equip de Sánchez i Randazzo, del IATA, al costat de l'equip liderat per Ana Allèn i Pilar Truchado, del Centre d'Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES-CSIC).

A la Regió de Múrcia, l'estudi es va posar en marxa per l'Entitat de Sanejament i Depuració d'Aigües Residuals a la Regió de Múrcia (ESAMUR) en col·laboració amb els grups d'investigació del IATA-CSIC i l'ENCEBES-CSIC. “Els grups d'investigació estan prenent mostres des del 12 de març i durant aquest temps s'han analitzat més de 60 mostres en diferents punts de les sis estacions depuradores de la Regió, incloent efluent, eixida del tractament secundari i efluent”, explica la investigadora Ana Allèn, del CEBAS-CSIC. L'objectiu en un primer lloc va ser el determinar si hi havia presència del coronavirus SARS-CoV-2 en les aigües residuals i l'eficàcia dels tractaments de desinfecció implantats en les plantes depuradores”, afig.

A València, aquests estudis s'han dut a terme en col·laboració amb les depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Pinedo 1i 2 i de Quart-Benàger, dependents de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. Els investigadors estan analitzant més depuradores de la Comunitat Valenciana, així com mostres recollides en diferents dates abans dels primers pacients positius de Covid-19 a Espanya. “L'objectiu és establir aquest tipus d'anàlisi com a mètode de vigilància epidemiològica. Detectar canvis en la presència del material genètic del virus en les aigües residuals urbanes al llarg del temps i en diferents punts de la Comunitat ens donarà informació de la prevalença del virus en la població la seua progressió”, assenyala Pilar Domingo-Calap, investigadora de l'I2SysBio.

Per a efectuar l'estudi, els investigadors han aplicat mètodes posats a punt anteriorment pel grup del IATA-CSIC per a la detecció de virus de transmissió alimentària. “Els resultats obtinguts mitjançant tècniques moleculars fins hui, utilitzant mostres de la setmana passada, detecten concentracions d'aproximadament 100.000 còpies de material genètic del virus per litre d'aigua residual”, detalla la investigadora Gloria Sánchez, del IATA-CSIC. Aquests nivells són comparables als obtinguts als Estats Units. Altres estudis recents realitzats en Països Baixos i la Xina han detectat també la presència del SARS-CoV-2 en aigües residuals. L'estudi ha comprovat que el tractament de desinfecció aconsegueix eliminar la presència del virus.