El projecte “Optimització i validació de la producció de probiòtics de nova generació per a l'obesitat”, finançat per la AVI, aconsegueix la seua fi amb resultats molt prometedors

El projecte “Optimització i validació de la producció de probiòtics de nova generació per a l'obesitat” de dos anys, concedit l'any 2020 per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) de la Generalitat Valenciana, al grup d'investigació del IATA dirigit per Yolanda Sanz aconsegueix la seua fi amb importants resultats.

Aquest projecte s'ha centrat en un bacteri intestinal amb eficàcia pre-clínica enfront de l'obesitat, Phascolarctobacterium faecium (P. faecium) i tenia tres objectius principals:
1) Demostrar que el bacteri és segur per al seu consum.
2) Optimitzar la producció i l'escalat del bacteri.
3) Millorar l'estabilitat del bacteri mitjançant microencapsulació.
Després de dos anys realitzant diferents estudis els resultats demostren que P. faecium no sols és eficaç enfront de l'obesitat en estudis *pre-clínics, sinó que a més és un bacteri segur que podria ser emprada per a la realització d'estudis d'eficàcia en humans amb la finalitat de ser avaluada en un futur per part dels organismes reguladors.

Un dels punts forts d'aquest projecte era poder avançar en aspectes tècnics de la producció del bacteri, importants per a possibilitar l'explotació comercial del producte. En aquest sentit s'ha aconseguit optimitzar i escalar la seua producció, millorant el rendiment, cost i la *reproducibilidad.
A més, en col·laboració amb l'Institut Tecnològic de la Indústria Agroalimentària (AINIA), s'ha aconseguit millorar l'estabilitat del bacteri emprant tècniques de microencapsulació que permeten una conservació del producte a mitjà termini.

Gràcies a aquest projecte s'ha valorat i avançat cap a la potencial comercialització d'aquest bacteri, com a probiòtic o producte bio-terapèutic, i el grup d'investigació espera que la societat prompte puga beneficiar-se d'aquests avanços.