El kit per a detecció ràpida de patulina desenvolupat pel IATA i la UV ja es comercialitza

La patent desenvolupada pel grup de Inmunotecnologia Analítica d'Aliments del IATA juntament amb investigadors de la UV va ser adquirida per Eurofins-Abraxis, qui ha anunciat en la seua pàgina web el llançament de Patulin ELISA Test Kit (https://abraxis.eurofins-technologies.com/home/news/rapid-detection-of-p...), un immunoassaig enzimàtic en placa per a l'anàlisi ràpida de patulina en compota de poma, sidra, suc de poma i suc de taronja. Es tracta de l'únic kit a nivell mundial que permet controlar la presència en aliments d'aquesta important micotoxina produïda principalment per Penicillium expansum.